Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego

Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego

Piotr Kajak

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2020
Stron: 240
Dział:
ISBN: 9788323541189
 
 
 

 

Piotr Kajak

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2020

Dział:

Stron: 240

ISBN: 9788323541189

Tematyka niniejszej pracy sytuuje ją na pograniczu antropologii kultury i glottodydaktyki, tzw. kulturoznawstwa glottodydaktycznego. Autor proponuje jego wydzielenie jako nowej subdyscypliny glottodydaktyki polonistycznej, a odwołując się do osiągnięć glottokulturoznawczych warszawskiego „Polonicum”, przedstawia własną propozycję programową nauczania kultury popularnej.