Publishing House
Proceed to the Publishing House

Autorskie kłopoty

Maszynopis 1974 r.

Józef Pieter

Dom Wydawniczy PWN, 2019
Page(s): 314
Section:
ISBN: 9788301206840
 
 
 

 

Józef Pieter

Dom Wydawniczy PWN, 2019

Section:

Page(s): 314

ISBN: 9788301206840

"Rzecz niniejsza miała pierwotnie stanowić rozdział końcowy „Problemów humanisty”. Zamierzałem w nim zebrać informacje na temat mych styczności z redaktorami czasopism i z wydawcami publikacji książkowych. Jednakże w trakcie snucia reminescencji okazało się, że nie sposób zmieścić masy informacji w jednym rozdziale. Stopniowo praca rozrastała się, więc i przekształca-ła na przedmiot samodzielny. Sądzę, że mogłaby zainteresować Czytelników ze względu na rzadko poruszane, a przecież praktycznie ważne sprawy: porozumień i nieporozumień między autorami a redaktorami i wydawcami, kłopo-ty na drodze od pracy pisarskiej do wydawania drukiem jej wyników, proces powstawania indywidualnego stylu pisarskiego oraz warunków publikowania prac naukowych."

Ze wstępu