Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wielkie murowanie. Zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego.

red. Agnieszka Bocheńska, red. Przemysław Mrozowski

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM. REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ, 2019
Stron: 312
Dział:
ISBN: 9788370222680
 
 
 

 

Rządy ostatniego koronowanego władcy piastowskiego – Kazimierza III Wielkiego – wiązały się z niezwykłą dynamiką w zakresie budownictwa militarnego. Dotychczasowa literatura dotycząca tego zagadnienia nie wyczerpała wielu ważnych wątków, dlatego przedstawiciele różnych dyscyplin – w tym przede wszystkim badacze zajmujących się kastellologią – przedstawiają wyniki szczegółowych kwerend źródłowych i rezultaty najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych.

W tomie znalazły się m.in. artykuły Piotra Laska Obronne siedziby rycerskie i możnowładcze w czasach Kazimierza Wielkiego, Sławomira Gawlasa Zamki jako element organizacji królewskiej domeny w czasach Kazimierza Wielkiego i Małgorzaty Chorowskiej Krajobraz po „wielkim murowaniu”, czyli zamki śląskie w połowie XIV w.