Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Filhellenizm a rodząca się nowoczesność

Kolekcja starożytności Eduarda Schauberta w świetle zachodzących zmian

Agata Kubala

Kraków-Wrocław : Księgarnia Akademicka, 2019
Stron: 477
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788381381123
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/31
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

60,00 54,00

Pozycja dostępna

 

Agata Kubala

Kraków-Wrocław : Księgarnia Akademicka, 2019

Dział:

Stron: 477

Język: polski

ISBN: 9788381381123

Książka dr Agaty Kubali stanowi obszerne studium dotyczące filhelleńskiego kolekcjonerstwa starożytności w pierwszej połowie XIX wieku. Gromadzenie w ramach kolekcji przedmiotów starożytnej proweniencji jest zjawiskiem obecnym od wieków w kulturze europejskiej, przeżywającym jednak w omawianym okresie niebywały rozkwit oraz skutkującym powstaniem nie tylko kolekcji prywatnych, lecz także muzeów publicznych oraz narodzin archeologii klasycznej jako dyscypliny naukowej. Punktem wyjścia dla przeprowadzonych rozważań jest mało dotąd znana i zachowana w niewielkim stopniu kolekcja starożytności zgromadzona przez wrocławskiego architekta, Eduarda Schauberta, w trakcie jego dwudziestoletniego pobytu w Grecji, której pierwotny skład jest jednak znany dzięki zachowanym spisom inwentarzowym, powstałym po przekazaniu zbioru do ówczesnego wrocławskiego Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności. Posługując się zbiorem Schauberta, opisanym i skomentowanym, „opowiadającym” historię swojego twórcy, i wyrażającym jego starannie wykreowaną przez siebie tożsamość, autorka kreśli ogólny obraz kolekcji zakładanych z filhelleńskich pobudek i omawia szczegółowo przyczyny i okoliczności ich powstawania oraz stosowane metody pozyskiwania artefaktów. Prezentowana książka stanowi trwały i ważny wkład w badania nad europejskim dziewiętnastowiecznym filhellenizmem oraz jednym z jego najistotniejszych i najtrwalszych aspektów – zbieractwem antyków.