Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości. St

red. Aleksander Posern-Zielinski

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, 2018
Stron: 354
Dział:
ISBN: 9788395145056
Wydanie papierowe

53,00 47,70

Pozycja dostępna

 

Tom, który Czytelnicy zechcieli wziąć do ręki, grono przyjaciół, kolegów i współpracowników dedykowało Panu Profesorowi Henrykowi

Mamzerowi w 70. rocznicę urodzin. Ci z Państwa, którzy choć trochę znają Jubilata, wiedzą, że i sama decyzja przygotowania Księgi,

i jej zawartość są nadzwyczaj trafne. Profesor Mamzer całe swe zawodowe życie związał z Poznaniem. Tu odbył studia archeologiczne

i tu, po ich ukończeniu, podjął pracę w ówczesnym Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN, czyli w dzisiejszym Instytucie Archeologii

i Etnologii PAN, w którym nadal pracuje. Przebył w ten sposób całą drogę naukową - od stanowiska asystenta, po stanowisko profesora

i funkcję kierownika Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN.