Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Płeć w polszczyźnie

Mateusz Adamczyk

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2019
Stron: 124
Dział:
ISBN: 9788365667946

 

Mateusz Adamczyk

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2019

Dział:

Stron: 124

ISBN: 9788365667946

„Tematem książki jest leksem płeć we współczesnej polszczyźnie. Choć zainteresowanie samym fenomenem płci towarzyszy językoznawstwu od dłuższego czasu, to głównymi jego przejawami są analizy prowadzące do ustalenia zależności rozmaitych zjawisk językowych (m.in. rodzaju gramatycznego, modeli gramatycznych) od płci właśnie. Pośród licznych opracowań próżno zatem szukać takich, które obejmowałyby swą naukową refleksją naturę samego leksemu – jego etymologii, semantyki oraz użycia w tekstach. Dlatego celem niniejszego opracowania jest opis wymienionych zagadnień i – w związku z tym – próba ustalenia rozumienia płci w języku ogólnym.”

Z Wprowadzenia