Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Złożenia polskie - opis gniazdowy (charakterystyka struktura

Jarosław Łachnik

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2018
Stron: 304
Dział:
ISBN: 9788362100903

 

Jarosław Łachnik

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2018

Dział:

Stron: 304

ISBN: 9788362100903

„Praca Złożenia polskie – opis gniazdowy (charakterystyka strukturalna) została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej przeze mnie w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Jadackiej i obronionej w 2009 roku. Książka stanowi monografię złożeń w ujęciu formalnym (z wykorzystaniem metodologii gniazdowej).

Przyczyną podjęcia tematu był brak całościowego opracowania problematyki compositów w najnowszym językoznawstwie polskim. Istniejące prace pochodzą z lat 50. i 70. (Klemensiewiczówna 1951 i Kurzowa 1976) lub skupiają się na wybranych aspektach słowotwórstwa compositów (np. Ochman 2004). Metodologia gniazdowa daje możliwość całościowego oglądu systemu słowotwórczego, dlatego zdecydowałem się na wykorzystanie jej w pracy. Użycie grafu, będącego obrazem gniazda słowotwórczego, pozwala na płaszczyznowe przedstawienie systemu słowotwórczego, co ułatwi obserwowanie relacji między derywacją prostą a kompozycją. Następną przesłanką do podjęcia tematu była świadomość swoistości kompozycji jako techniki derywacyjnej (występowanie dwóch podstaw słowotwórczych, interfiksacja, a przede wszystkim tworzenie ciągów derywatów komponowanych (…). Wynikiem świadomości tych cech jest przekonanie, że kompozycja przejawia się w polskim systemie słowotwórczym zupełnie inaczej niż derywacja prosta (we wszystkich ważnych opracowaniach słowotwórstwa lub całej gramatyki opisowej kompozycja jest – co wydaje się oczywiste – omawiana oddzielnie i w inny sposób niż derywacja prosta , a jeszcze precyzyjniej: jest omawiana niejako na marginesie derywacji prostej).

Posługując się językiem metodologii gniazdowej, można powiedzieć, że kompozycja występuje w innych obszarach systemu słowotwórczego, tworzy odrębne łańcuchy słowotwórcze (inne modele). To założenie badawcze zostało nazwane hipotezą autonomiczności kompozycji. Hipoteza wyjściowa zostanie zweryfikowana w pracy za pomocą wprowadzonych narzędzi badawczych (macierz modeli, graf z oznaczeniami przynależności kategorialnej podstaw dodanych). Podstawą materiałową pracy są cztery tomy Słownika gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego (ponad 63 000 derywatów prostych oraz prawie 8000 złożeń i ich pochodnych). ”

Ze Wstępu