Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Męczęństwo i miłość

Jan Sochań

Teologia polityczna, 2019
Stron: 224
Dział:
ISBN: 9788362884308
 
 
 

 

Jan Sochań

Teologia polityczna, 2019

Dział:

Stron: 224

ISBN: 9788362884308

„Męczeństwo i miłość to zaproszenie kapłana i poety, ks. prof. Jana Sochonia, do wejścia w naszą współczesność, w której trzeba poruszać się chrześcijaninowi z odwagą i wolą docierania do prawdy. Zaprasza do lektury kapłan, który rozpoznał powołanie bł. ks. Jerzego, a także  swoje powołanie do pełni panowania miłości. Kapłaństwo w Kościele katolickim, szczególnie w Polsce, od początku swego istnienia wpisywało się w historię męczeństwa za wiarę oraz miłości do Ojczyzny, do życia w pokoju i wolności. Kapłaństwo polskie wskrzeszało nadzieję w Narodzie, nawet gdy ten już ją tracił. Żyjemy dziś w wolnej Ojczyźnie, która niech nigdy nie podważa dorobku polskiego kapłaństwa. Zachęcam do tej niezwykłej lektury, pisanej językiem filozofa i poety."

- prof. Jan Żaryn

Męczeństwo i miłość, najnowsza książka ks. prof. Jana Sochonia to zbiór tekstów i wywiadów, które łączy jedno - poszukiwanie uniwersalnych wartości, prawd i wskazówek w życiu ks. Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Sochoń, wydawca pism ks. Jerzego - a prywatnie kolega z seminarium - umiejscawia działalność błogosławionego w szerszym kontekście, zarówno historii świata, jak i historii zbawienia, w przestrzeni nieustannych zmagań, które ostatecznie zachodzą we wnętrzu samego człowieka. We wstępie czytamy: Religia i sztuka, wiara i ateizm, więzi społeczne i globalizm, Internet i rzeczywistość medialna – wszystko to nacechowane jest bowiem ludzką słabością, ale i niebywałą szlachetnością, twórczą mocą. Człowiek pozostaje osobą, zdolną zarówno do największych poświęceń, jak i do najbardziej haniebnych czynów.

Autor wpisuje zmagania ks. Jerzego Popiełuszki w historię Polaków doby PRL-u, dla których rzeczywistość Kościoła była alternatywnym miejscem doznań, więzi społecznych czy doświadczeń. Już nie podporządkowanych zideologizowanej, partyjnej rzeczywistości, ale autentycznej możliwość dążenia do prawdy, także prawdy o własnym narodzie i historii, możliwość doznawania piękna i postępowania według dobra.