Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a pry

red. Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, red. Dawid Maria Osiński

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2019
Stron: 550
Dział:
ISBN: 9788323539278
 
 
 

 

Monografia omawia zagadnienia literacko-kulturowe, ważne postaci i fakty historyczne dotyczące lat 60. XIX wieku. Poprzez odwołanie się do różnych zjawisk ówczesnego piśmiennictwa i dzięki przypomnieniu wielu nieznanych tekstów wskazuje nowe perspektywy badawcze dla tego okresu, postrzeganego jako czas zmian i niepewności, zaprzepaszczonych możliwości, trudnych wyborów, weryfikacji wzorców literackich i postaw życiowych.

******

Literature and culture of the 1860s between politics and privacy. Dislocations

The monograph discusses literary and cultural issues, important figures and historical facts concerning the 1860s. By referring to various phenomena of the literary production of the time and by revisiting some unknown texts it presents new research perspectives of that period, perceived as a time of change and uncertainty, lost opportunities, difficult choices, a verification of literary models and attitudes to life.