Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kompetencje prezydenta Ukrainy wobec Rady Najwyższej

Marcin Gołębiowski

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Stron: 198
Dział:
ISBN: 9788322792681
Wydanie drukowane
 

32,00 28,80

Pozycja dostępna

 

Marcin Gołębiowski

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019

Dział:

Stron: 198

ISBN: 9788322792681

Od uzyskania niepodległości przez Ukrainę minęło ponad ćwierć wieku, a mimo to jej porządek konstytucyjny wciąż jest w fazie kształtowania. Państwo ukraińskie podejmuje próby radykalnych reform, zmagając się jednocześnie z agresją na swoje terytorium. Ten dynamiczny i niezwykle ciekawy proces niestety nie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania polskiej nauki prawa konstytucyjnego. Dlatego za trafne i cenne uznać należy podjęcie tematyki wskazanej w tytule dysertacji Pana Marcina Gołębiowskiego. W ten sposób dołącza On do wąskiego grona badaczy zajmujących się w naszym kraju ustrojem Ukrainy.

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Eckhardta, prof. WSPiA RSW

Na uznanie zasługuje znakomicie dobrany temat rozprawy. Sam w sobie dobrze świadczy on o znajomości problematyki ustrojowej Ukrainy. W praktyce ukraińskiej motyw relacji zachodzących między Prezydentem a Radą Najwyższą to kluczowy, a jednocześnie jeden z najbardziej problematycznych wymiarów systemu rządu. W nim, niczym w soczewce, ogniskuje się złożoność państwowego procesu decyzyjnego, jego specyfika, dysfunkcje i behawioralne uwikłania.

Z recenzji dr. hab. Jacka Zaleśnego