Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wybrane aspekty funkcjonowania państwa w XXI wieku

red. Jowita Brudnicka, red. Wiktoria Trybuł

Wydawnictwo Naukowe Semper, 2019
Stron: 184
Dział:
ISBN: 9788375072631
 
 
 

 

Celem książki jest prezentacja determinantów funkcjonowania współczesnych państw oraz wyzwań i zagrożeń, jakie im towarzyszą w dobie globalizacji. Przedmiotem badań autorów jest analiza procesów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki czynników warunkujących siłę i słabość państwa. Brana jest pod uwagę konieczność podejmowania wyzwań i walki z zagrożeniami. Treść monografii w interdyscyplinarny sposób prezentuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, przede wszystkim nauki o bezpieczeństwie, stosunków międzynarodowych, prawa i ekonomii.

Spis treści

Wstęp

Uwarunkowania geopolityczne państw dysfunkcyjnych

Wiktoria Trybuł, Podstawowe kierunki definiowania państwa w XXI wieku

Jowita Brudnicka, Geopolityka i jej wpływ na funkcjonowanie państwa

Wiktoria Trybuł, Uznanie prawnomiędzynarodowe i suwerenność w odniesieniu do państw dysfunkcyjnych

Wyzwania dla państw na początku XXI wieku

Joanna Siekiera, Wyzwania dla młodych demokracji na Pacyfiku Południowym

Luiza Wyszyńska, Bezpieczeństwo energetyczne i jego wpływ na geopolitykę państwa

Daniel Smaga, Działania stabilizacyjne jako szansa dla państw dysfunkcyjnych. ISAF w Afganistanie a działania nieregularne – studium przypadku

Terroryzm – nieprzewidywalność zagrożeń w erze globalizacji

Klaudia Borowiec, Izabela Borowiec, Terroryzm – metody działań, sposoby jego zwalczania oraz jego oddziaływanie na bezpieczeństwo państwa

Marta Bachor, Przyczyny rozwoju terroryzmu na przykładzie państw dysfunkcyjnych

Sebastian Bobowski, Finansowanie terroryzmu i sposoby jego zwalczania

Jowita Brudnicka, Zamiast zakończenia... Państwo w perspektywie rozwoju

Noty biograficzne