Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kaligrafia hebrajska

red. Szlomo Ganzfried

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2019
Stron: 296
Dział:
ISBN: 9788366084520
 
 
 

 

red. Szlomo Ganzfried

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2019

Dział:

Stron: 296

ISBN: 9788366084520

Niniejsza książka służy nauce podstaw kaligrafii hebrajskiej do celów artystycznych, zawiera także ogólne informacje o zawodzie sofera (profesjonalnego kopisty Tory). Należy
mieć jednak na uwadze, że nie można zostać soferem bez osobistej praktyki u autoryzowanego mistrza w tej dziedzinie. Pierwsza część to podręcznik praktycznej kaligrafii, w drugiej części znajduje się przekład jednego z klasycznych dzieł dla soferów – Keset Hasofer – Kałamarz sofera, którego autorem jest rabi Szlomo Ganzfried (1804–1886),  węgierski rabin, znany z autorstwa skróconego podręcznika prawa żydowskiego Kicur Szulchan Aruch.



Spis treści

Przedmowa
Część I
Nauka kaligrafii hebrajskiej – wstęp
 Czym różni się kaligrafia hebrajska od wszystkich innych kaligrafii?
Sofer STaM
Kobiety soferki
Imię Boga
Kompozycja Sefer Tora
Litery w Sefer Tora
Osobliwe litery w Sefer Tora
Koronki nad literami w Torze
Tikun Soferim
Ukończenie Sefer Tora
Podłoża pisarskie
Przybory do pisania
Atrament
Pochodzenie alfabetu hebrajskiego
Alfabet hebrajski – opis
Style pisma soferów
Praktyczna nauka pisania
Stanowisko pracy
Papier i atrament
Pióra
Konstruowanie liter
Podstawowe kształty pisma
Ligatury
Przedłużenia liter
Teksty do ćwiczeń kaligraficznych
Dalsze sugestie dotyczące kaligrafii
Halacha dla soferów

Część II
Rabi Szlomo Ganzfried Keset Hasofer

Słownik
Podziękowania
Bibliografia