Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Heritage and Society

Robert ed. Kusek, Jacek ed. Purchla

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY W KRAKOWIE, 2019
Stron: 486
Dział:
ISBN: 9788363463861
 
 
 

 

Dlaczego dziedzictwo zawsze do kogoś należy? Jakie są jego społeczne funkcje? Jaki jest dziś stosunek społeczeństwa do istotnej, choć często trudnej przeszłości dziedzictwa? W jaki sposób dziedzictwo kształtuje społeczności, w których żyjemy? Książka stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytania o społeczny wymiar dziedzictwa kulturowego.

Publikacja składa się z pięciu części poświęconych takim zagadnieniom jak: dziedzictwo kłopotliwe czy niechciane, rola dziedzictwa w formowaniu narodu, własność miejsc dziedzictwa, dziedzictwo niematerialne czy przyszłość badań heritologicznych. Znalazło się w niej dwadzieścia siedem esejów międzynarodowych specjalistów – socjologów, historyków, badaczy literatury, architektów, urbanistów i menedżerów kultury – z takich krajów, jak Kanada, Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Litwa, Malta, Holandia, Polska, Słowacja, Słowenia czy Wielka Brytania. Wśród autorów są m.in.: Sharon Macdonald, John Tunbridge czy Cristina F. Colombo.

Wydawnictwo jest recenzowaną monografią zbiorową zawierającą wybrane artykuły badaczy, którzy uczestniczyli w 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w 2017 roku. Tematem konferencji była analiza wzajemnych relacji pomiędzy dziedzictwem a społeczeństwem.

Książka ukazała się w serii The Heritage Forum of Central Europe poświęconej problematyce dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.