Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Vesperae. Liturgia. Concerti quatuor vocum

Irina ed. Gierasimowa

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2018
Fontes Musicae in Polonia;
Stron: 258
Dział:
ISBN: 9788365886675
 
 
 

 

Mykoła Dylecki to kompozytor epoki baroku, teoretyk, wykładowca muzyki, śpiewak, organista, a także dyrygent chóru cerkiewnego; mieszkał i pracował najpierw na terenie Rzeczypospolitej, a następnie w Państwie Moskiewskim. Muzyczno-teoretyczne poglądy Dyleckiego znalazły odzwierciedlenie w jego traktacie Gramatyka muzyczna, który zyskał szeroki rozgłos w Rosji w XVII i XVIII wieku. On sam uznanie jako kompozytor i teoretyk zdobył w Państwie Moskiewskim, wykształcenie zaś na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego umiejętności muzyczne i światopogląd ukształtowały się w stołecznym Wilnie podczas nauki w tamtejszej akademii jezuickiej, gdzie studiował partytury dzieł różnych kompozytorów.