Publishing House
Proceed to the Publishing House

Nasz język ojczysty - różne oblicza tożsamości

red. Rafal Mazur, red. Barbara Żebrowska-Mazur

FILIP LOHNER WYDAWNICTWO LIBRON, 2019
Page(s): 150
Section:
ISBN: 9788366269095
 
 
 

 

„Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzeci tom serii «Nasz język ojczysty», tworzonej przez młodych badaczy – studentów i doktorantów. Ponieważ prace nad niniejszą monografią zostały zainicjowane w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, problematyka przedstawiona w publikacji dotyczy zagadnienia szeroko pojętej tożsamości. Zgodnie z zamysłem redaktorów tomu poszczególne rozdziały stanowią próbę zrekonstruowania kulturowej i społecznej tożsamości współczesnych Polaków, która dziś przejawia się nie tylko przez poczucie odrębności narodowej, ale także na płaszczyźnie wspólnoty więzi rodzinnych, lokalnych, społecznych i zawodowych. Znalazło to wyraz w interdyscyplinarnym podejściu przyjętym przez autorów. (…) Wierzymy, że niniejsza monografia spotka się z życzliwością czytelników jako ciekawe i pouczające podejście do zagadnienia tożsamości w języku”.

Ze Wstępu