Publishing House
Proceed to the Publishing House

Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum

Maria Pidłypczak-Majerowicz

ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH, 2019
Page(s): 270
Section:
ISBN: 9788365588760
Printed edition
 

35,00 PLN 31,50 PLN

In Stock

 

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich od początku swojej działalności zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy starych druków. Wśród nich znajduje się ponad pięć tysięcy książek ze znakami własnościowymi dawnych bibliotek klasztornych. Tę bogatą kolekcję porządkują drukowane i kartkowe katalogi, które są systematycznie weryfikowane, uzupełniane i wprowadzane do obiegu międzynarodowej informacji naukowej, co umożliwia prowadzenie rzetelnych badań proweniencyjnych.

Zbiór druków proweniencji zakonnej XV–XVIII wieku w Bibliotece Ossolineum stanowi fascynujący materiał źródłowy dla historyków książki i bibliotek oraz badaczy dziejów Kościoła w Polsce.