Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Chińska filozofia historii. Od początków do końca XVIII wieku

Dawid Rogacz

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2019
Stron: 369
Dział:
ISBN: 9788323234883
 
 
 

 

Dawid Rogacz

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2019

Dział:

Stron: 369

ISBN: 9788323234883

Książka jest pierwszą w skali światowej monografią naukową poświęconą rekonstrukcji i interpretacji chińskiej filozofii historii od jej początków do końca XVIII wieku. Podważając dominujące przeświadczenie, iż filozofia historii jest wytworem jedynie kultury Zachodu, autor skrupulatnie analizuje koncepcje historiozoficzne ponad czterdziestu filozofów chińskich, którzy tworzyli przed kontaktem z ideami europejskimi. Dzieła większości z nich, spisane w klasycznym języku chińskim, nie zostały przełożone na żaden język zachodni. Unikatowy charakter wielu stanowisk wymagał także użycia nowych terminów filozoficznych, takich jak „prospektywizm”, „populizm historyczny” czy „spekulatywna filozofia historiografii”; znaczenie innych koncepcji, jak np. materializmu historycznego, uległo zaś rozszerzeniu. W charakterze interpretacyjnego klucza wykorzystano pojęcie holizmu, co prowadzi do ukazania całościowego charakteru refleksji nad dziejami i dziejopisarstwem w dawnym Państwie Środka. Książkę wzbogacają liczne wykresy, kolorowe ilustracje, indeks i obszerna bibliografia. Cytowane fragmenty niemal niedostępnej szerszemu gronu literatury źródłowej są przytoczone w przypisach. Jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich badaczy i pasjonatów nie tylko filozofii chińskiej, ale i filozofii historii oraz teorii historiografii.

Monografia stanowi uzupełnioną wersję rozprawy doktorskiej i powstała dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki.