Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zarządzanie rozwojem współczesnych miast

red. Justyna Danielewicz, red. Dorota Sikora-Fernandez

Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2019
Stron: 338
Dział:
ISBN: 9788381425049
 
 
 

 

Miasta są złożonymi, wieloelementowymi organizmami, a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie, gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne, trzeba zwrócić uwagę na powiązania funkcjonalne między tymi ośrodkami. Szczególnie ważne jest zintegrowane podejście do zagospodarowania przestrzeni, planowania systemów infrastruktury technicznej czy rozwoju społeczno-gospodarczego, co powinno przekładać się na planowanie i realizowanie poszczególnych polityk miejskich opierających się na współpracy wielu interesariuszy.

W publikacji wyjaśniono teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania rozwojem miast, integrując wielopłaszczyznową i wieloaspektową problematykę zarządzania miejskiego. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych zarządzaniem współczesnymi obszarami miejskimi z uwzględnieniem podejścia terytorialnego – zarówno do władz samorządowych, instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego, jak i do studentów.