Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Słowo - kaznodziejskie i literackie

red. Jerzy Sikora

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 2018
Stron: 154
Dział:
ISBN: 9788380904958
 
 
 

 

W Polsce nie ma zbyt wielu opracowań dotyczących literackości kazań, tymczasem związek między kazaniem a literaturą jest ważny z co najmniej kilku względów. Prymarnym z nich jest wspólność słowa. I słowo kaznodziejskie, i literackie pełni funkcję komunikacyjną, ale nie tylko. W niniejszym tomie kazania, w których uobecniają się różne formy literackie i kategorie estetyczne, ukazane są w kontekście humanistycznym, kulturowym. Teksty prezentują rozmaitość form kaznodziejskich i udobitniają, że wszechobecny dialog słowa ludzkiego ze Słowem Boskim często dokonuje się poprzez medium literackie. Obszar literatury, do którego odnoszą się autorzy artykułów, jest niezwykle pojemny: od literatury biblijnej, poprzez wczesnochrześcijańską, z kolejnych epok kulturowych, aż po współczesną. Naukowemu oglądowi poddano kazania z Kościoła rzymskokatolickiego, a także utrakwistycznego i prezbiteriańskiego.