Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

O czym mówią rzeczy? Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej

red. Anna Mik, red. Marta Niewieczerzał, red. Ewelina Rąbkowska

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, 2019
Stron: 292
Dział:
ISBN: 9788365741288
 
 
 

 

Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie poddali rzetelnej i solidnej analizie i interpretacji filologicznej wiele literackich przykładów, dokonując nie tylko ich wnikliwego oglądu historycznoliterackiego, ale także osadzając je w szerszych kontekstach pop-kulturowych, wykorzystując umiejętnie współczesne metodologie badań humanistycznych. Należy dodać, iż rozważania Autorek i Autorów artykułów - co niezwykle cenne - zakorzenione są mocno w kontekstach międzynarodowych. Publikacja jest oryginalna i świeża w swym naukowym pomyśle oraz nowatorska ze względu na sposoby jego ujęć. W swych rozważaniach badacze umiejętnie łączą szczegółowe filologiczne analizy utworów literackich z szerszą perspektywą historycznoliteracką, teoretycznoliteracką, kontekstami społeczno - kulturowymi, filozofią, aksjologią i etyką ukazując wieloaspektowy i wielopoziomowy, ale jednocześnie - pełny, spójny i syntetyczny obraz rzeczy, które uobecniają się w różnych tekstach kultury, lecz - ze względu na rozmaitość funkcji, ról i przestrzeni w jakich się znajdują - mówią do czytelnika w różny sposób.