Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej Obrony Terytorialnej Polski

Przemysław Wywiał

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, 2019
Page(s): 340
Section:
ISBN: 9788380842731
 
 
 

 

Dla każdego państwa, a szczególnie „skazanego” przez swe położenie geostrategiczne na obronę przed potężnymi sąsiadami, podstawą zapewnienia bezpieczeństwa narodowego jest powszechna ochrona i obrona narodowa. Problem główny, który stanowi przedmiot niniejszej pracy, sprowadza się do następującego pytania: Jak wykorzystać doświadczenia (dziedzictwo) tworzenia i działania Armii Krajowej do dzieła odbudowania (zbudowania) sprawnej powszechnej Obrony Terytorialnej, będącej podstawa silnej Rzeczpospolitej Polskiej?