Publishing House
Proceed to the Publishing House

Chasydyzm. Wszystko, co najważniejsze

Marcin Wodziński

Wydawnictwo Austeria, 2019
Page(s): 406
Section:
ISBN: 9788378662136
 
 
 

 

Marcin Wodziński

Wydawnictwo Austeria, 2019

Section:

Page(s): 406

ISBN: 9788378662136

Książka stawia sobie ambitny cel rewizji najważniejszych strukturalnych zaniedbań i błędów w dotychczasowych studiach nad chasydyzmem. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie do analizy chasydyzmu nowych metod badawczych stosowanych dotychczas niedostatecznie, radykalne rozszerzenie bazy źródłowej i chronologicznych ram analizowanego zjawiska oraz odejście od paradygmatu dziejów chasydyzmu jako historii przywódców. Ostatecznym i najważniejszym celem książki jest jednak zbudowanie intelektualnie wartościowej, metodologicznie nowoczesnej, źródłowo innowacyjnej i atrakcyjnej narracji, która wyznaczy nowe kanony myślenia, pisania i mówienia o chasydyzmie, zarówno w Polsce, jak i w literaturze naukowej na świecie.