Publishing House
Proceed to the Publishing House

Dziewczynka z głową pełną bajek. Wielkie tematy w prozie Marty Tomaszewskiej

Agnieszka Miernik

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019
Page(s): 250
Section:
ISBN: 9788371337451
Printed edition
 

37,00 PLN 33,30 PLN

In Stock

 

Prezentowana monografia jest pionierską interpretacją twórczości Marty Tomaszewskiej z perspektywy archetypowo-mitograficznej i wskazuje na rolę topiki (wielkich tematów) w literaturze dziecięcej. Proza baśniowo-fantastyczna pisarki zostaje osadzono w kontekście archetypów, psychoanalizy, antropologii kulturowej (M. Eliade, G. Bachelard, C. G. Jung). Istotnym kontekstem dla omawianej prozy są utwory literatury dziecięcej wpisujące się w szeroko pojmowane uniwersum archetypiczne. Symboliczne ujęcie obrazów literackich pozwoliło na wyodrębnienie zasadniczych kręgów tematycznych takich jak: archetyp niezwykłego dziecka, mędrca, podróży, jaźni, światów alternatywnych.

Adresatami książki są nauczyciele wszystkich szczebli edukacji, badacze literatury dziecięcej i młodzieżowej.