Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Parafraza - metoda - analiza

Marcin Będkowski

Wydawnictwo Naukowe Semper, 2019
Stron: 230
Dział:
ISBN: 9788375072662
 
 
 

 

Marcin Będkowski

Wydawnictwo Naukowe Semper, 2019

Dział:

Stron: 230

ISBN: 9788375072662

Monografia dotyczy parafrazowania jako metody stosowanej przez filozofów analitycznych. Przedstawione w niej rozważania wpisują się w program tzw. metodologii rozumiejącej, wyrastającej z przekonania o potrzebie podejmowania dociekań metafilozoficznych nad sposobami formułowania i uzasadniania tez filozoficznych. Refleksje tego typu powinny przyczynić się do lepszego zrozumienia metodologicznego statusu filozofii. Głównym celem monografii jest przedstawienie i krytyczne omówienie wybranych przykładów argumentacji z parafrazowalności ilustrujących trzy zasadnicze typy analizy: dekompozycyjny, transformacyjny oraz redukcyjny. Argumentacje te służą – odpowiednio – uzasadnieniu rezultatów analiz pojęciowych, umożliwieniu wykorzystania narzędzi logicznych do oceny i rozwiązania problemów filozoficznych oraz eliminacji niepożądanych zobowiązań teorii.

Dr Marcin Będkowski – adiunkt naukowy w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów filozoficznych i polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Autor publikacji z zakresu filozofii analitycznej i językoznawstwa. Uczestniczył w licznych projektach naukowych i dydaktycznych. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, redakcji „Studiów Semiotycznych” i „Edukacji Filozoficznej”.