Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Logika sprzeczności. Uwagi o logice parakonsystentnej

Roman Tuziak

OFICYNA WYDAWNICZA ATUT-WROCŁAWSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE WITOLD PODEDWORNY, 2019
Stron: 146
Dział:
ISBN: 9788379773930
 
 
 

 

Logika parakonsystentna, czyli logika pozwalająca efektywnie wnioskować ze sprzecznych zbiorów przesłanek, jest dzisiaj mocno rozwiniętą gałęzią nauki. Przy wyraźnej nadprodukcji prac wybitnie technicznych na jej temat brakuje spojrzenia z dystansu, ujęcia będącego twórczą syntezą. Książka Logika sprzeczności. Uwagi o logice parakonsystentnej jest próbą takiej syntezy: z jednej strony powraca do źródeł zagadnienia, z drugiej – poszukuje odpowiedzi na pytanie o kierunki dalszych badań.

 

Celem książki, oprócz próby nowego spojrzenia na logikę parakonsystentną, jest zwięzłe przedstawienie dość sporej liczby zagadnień dotyczących tej logiki, różnorodnych do niej podejść i idei z nią związanych. Dla czytelnika szukającego w miarę szybkiego wprowadzenia w tę tematykę to opracowanie może stanowić wygodny przewodnik, zawierający zarówno informacje podstawowe, jak i te, które można znaleźć w publikacjach specjalistycznych lub monografiach. Przy okazji prezentacji wyników różnych autorów przeważnie przytaczane są ich oryginalne sformułowania i przykłady, co pozwala lepiej zrozumieć intencje autorów i ułatwia czytelnikowi wybór dalszych lektur.