Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Plac Targowy wczesnośredniowiecznej osady w Abu Mina

Jacek Kościuk

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocł., 2019
Stron: 190
Dział:
ISBN: 9788374930550

 

Jacek Kościuk

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocł., 2019

Dział:

Stron: 190

ISBN: 9788374930550

Książka jest drugim tomem monografii dotyczącej architektury Abû Mînâ – wczesnośredniowiecznego centrum pielgrzymkowego.

„Jest to niezwykle cenna praca, bardzo potrzebna na naszym rynku prac naukowych. Pozycja ta jest wartościowa nie tylko dla architektów, historyków architektury czy też archeologów, znajdzie także Czytelników wśród tych, którzy interesują się przeszłością oraz sposobem prowadzenia nowoczesnych studiów nad architekturą późnej starożytności i wczesnego średniowiecza w Egipcie”.
Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Jakubiaka

„W kolejnych interesujących i znakomicie graficznie opracowanych rozdziałach Autor przedstawia datowania względne obiektów i charakteryzuje proces kształtowania się zabudowy w rejonie placu targowego, by wreszcie podjąć próbę stworzenia oryginalnej typologii zabudowy na tle warunków lokalizacyjnych i topograficznych Abû Mînâ, które uruchomiły organiczny proces kształtowania się wczesnośredniowiecznego osiedla miejskiego o specyficznej funkcji […]”.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki