Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945-1956

Elwira Kryńska, Stanisław W. Mauersberg

Trans Humana, 2003
Stron: 228
Dział:
ISBN: 9788389190178
 
 
 

 

Elwira Kryńska, Stanisław W. Mauersberg

Trans Humana, 2003

Dział:

Stron: 228

ISBN: 9788389190178

Prezentowana książka jest efektem pracy zbiorowej wielu znakomitych Autorów, którzy przyjęli zaproszenie Zakładu Dydaktyki Ogólnej Uniwersytetu w Białymstoku do dialogu edukacyjnego. Mieści się ona w nurcie pogłębionej refleksji teoretycznej, popartej rzetelnymi badaniami empirycznymi, zmierzającej do możliwie wielostronnego oświetlenia edukacyjnych tendencji XXI wieku, z ukazaniem na ich tle reformy systemu oświaty w Polsce oraz wybranych problemów wartości i wychowania, które jakże często są podstawądialogu i prognoz edukacyjnych.
zasygnalizowane obszary zainteresowań pedagogicznych wzbogacone interpretacją interdyscyplinarną (głównie socjologiczną i filozoficzną), wyznaczyły strukturę tomu, który składa się z dwóch, integralnie ze sobą części. W pierwszej, uwaga Autorów koncentruje się wokół ogólnych problemów i tendencji XXI wieku oraz wynikających zeń wyzwań dla edukacji; druga zawiera wybrane aspekty dialogu o wychowaniu.

ze wstępu dr hab. Anny Karpińskiej, prof. UwB