Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Jedźmy do Rosji. O kulturze rosyjskiej we francuskiej literaturze podróżniczej XVIII i pierwszej połowy XIX wieku

Jolanta Kazimierczyk-Kuncer

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
Stron: 314
Dział:
ISBN: 9788366220232
Wydanie drukowane
 

42,00 37,80

Pozycja dostępna

 

Książka ta bardzo dobrze wpisuje się w ciągle aktualny we współczesnej humanistyce nurt badań imagologicznych, sytuując się w obszarze dociekań imagologii historycznej oraz blisko kulturoznawczej ksenologii, rozumianej zwykle jako teoria różnic kulturowych. [...] W żmudnym procesie przedstawiania rosyjskiej rzeczywistości widzianej oczami Francuzów autorka uruchamia szereg asocjacji kulturowych, historycznych, socjologicznych, politycznych. Rozległe przypisy przybliżają niuanse dyskutowanych zjawisk i postacie występujące w teatrze opisywanych działań, stając się niejednokrotnie swego rodzaju przewodnikiem po skomplikowanej problematyce stosunków francusko-rosyjskich.

Jest to książka inspirująca do dyskusji, wartościowa, będąca dowodem wieloletniego zainteresowania omawianym tematem i zdolności dostrzegania związków między tekstem literackim a sferą kultury i życia społeczno-politycznego.

Z recenzji prof. dr hab. Beaty Waligórskiej-Olejniczak

 

Zastosowana w pracy metodologia – nowocześnie pojmowana komparatystyka z uwzględnieniem perspektywy orientalistycznej i postkolonialnej – okazała się nadzwyczaj trafna i owocna poznawczo oraz interpretacyjnie. Umożliwiła uwzględnienie zaplecza kulturowego autorów francuskich, a także panujących stereotypów na temat Rosji i w ogóle Wschodu, mających wpływ na sposób postrzegania rosyjskiej rzeczywistości jako świata Innego, Obcego [...]. Skonfrontowanie opinii autorów francuskich z wypowiedziami na temat ówczesnej Rosji wybitnych myślicieli rosyjskich pozwoliło na weryfikację prezentowanego w ich książkach wizerunku Rosji, jak i ich postaw, a włączenie do tego wielkiego dialogu światopoglądowego autorów współczesnych nadało temu dialogowi charakter uniwersalny i aktualny zarazem.

Z recenzji prof. dr. hab. Franciszka Apanowicza