Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich

Leszek Szafrański

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, 2019
Stron: 184
Dział:
ISBN: 9788365741257
 
 
 

 

Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów cyfrowych, których istnienie i rozwój w Polsce jest jeszcze bardzo krótki.

Biorąc pod uwagę stan badań – podjęcie tematu zarządzania zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich jest istotne z punktu widzenia rozwoju badań teorii informatologicznych i praktycznej działalności bibliotecznej przynosząc wiedzę na temat modeli ich działania. Badania pozwoliły na wychwycenie teoretycznych modeli zarządzania informacją, a w szczególności na przeanalizowanie procesów informacji naukowej. Wyniki badań dostarczyły podstaw do praktycznego doskonalenia procesów informacyjnych realizowanych w polskich instytucjonalnych repozytoriach akademickich.

Autor ponadto udowodnił, że nowe podejście do zarządzania dokumentami elektronicznymi zmienia politykę funkcjonowania bibliotek akademickich we współczesnym środowisku informacyjnym nauki i szkolnictwa wyższego. Biblioteki, tworząc repozytoria, przyjęły na siebie wiele nowych zadań. Zmieniła się też dotychczasowa rola bibliotekarza w zarządzaniu zasobem biblioteki. (…)

Autor wyciągnął też szereg bardzo interesujących wniosków z badań dotyczących roli bibliotekarzy oraz niedoskonałości zarządzania repozytoriami. (…) W pełni polecam książkę do druku – stanowi ona bardzo cenny wkład do rozwoju teorii i praktyki informatologii i będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród specjalistów z zakresu informatologii, bibliotekarzy i archiwistów, jak również innych specjalistów z zakresu komunikacji społecznej – szczególnie naukowej – z recenzji prof. dr hab. Ewy Głowackiej.