Publishing House
Proceed to the Publishing House

Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Kujawy wschodnie, t. I, cz. 5

red. Stanislaw Kunikowski

Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2011
Page(s): 354
Section:
ISBN: 9788360150634
 
 
 

 

red. Stanislaw Kunikowski

Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2011

Section:

Page(s): 354

ISBN: 9788360150634

W publikacji zamieszczono wyniki badań omawiające dziesięć obiektów rezydencjonalnych zlokalizowanych na terenie gmin Włocławek, Chodecz, Boniewo w obecnym powiecie włocławskim. Rezydencje opracowane w t. 1, cz. 5: Boniewo – zespół
dworski, Brzyszewo – dwór, Ignalin – zespół dworski, Kaniewo – dwór, Kruszynek – zespół dworski, Łania – zespół dworski, Pieleszki-Zalesie – zespół dworski, Strzygi – dwór, Wola Adamowa – zespół dworski, Zbijewo – zespół dworski.
Wydano z pomocą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.