Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe

Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2018
Stron: 360
Dział:
ISBN: 9788365667854
 
 
 

 

„Książka, będąca zbiorem studiów wyrazowych, jest efektem kilkuletniej pracy nad leksyką pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Zainteresowanie tą problematyką i tym obszarem wynikało z prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym (OLA) i rozpatrywaniem wewnątrzsłowiańskich kontaktów językowych. Okazało się, że w OLA te pogranicza językowe nie były uwzględnione w sposób wystarczający, zarówno ze względu na zbyt rzadką siatkę punktów, jak i pominięcie występujących tu punktów dwujęzycznych. Dotyczy to także wschodniego pogranicza Polski z gwarami białoruskimi i ukraińskimi. W OLA zupełnie pominięto obszerną wschodniosłowiańską wyspę językową na Białostocczyźnie, nie uwzględniono też dawniej licznych punktów dwujęzycznych oraz wysp językowych na Lubelszczyźnie, nad Sanem i na południu Polski. (…)

Przedstawiamy tu około 30 wyrazów wraz z licznymi od nich derywatami znajdującymi się w zasobie polszczyzny regionalnej na wschodzie kraju, gdzie trudno niekiedy rozsądzić, czy mamy do czynienia z wpływem wschodniosłowiańskim, czy z zachowanym rodzimym reliktem, jedynie nawiązującym do wschodniej Słowiańszczyzny.”

Ze Wstepu