Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu, t. 1-2

Barbara Uliasz

Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentar zem w rzeszowie, 2006
Stron: 0
Dział:
ISBN: 9788392219514
 
 
 

 

Tematem niniejszego opracowania są obiekty cmentarnictwa wojennego ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Cmentarzy, Kwater i Mogił Wojennych, prowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.
Analizą tematyczną objęte są tereny wchodzące w skład obecnego województwa podkarpackiego, utworzonego
w dniu 1 stycznia 1999 r. W ewidencji znajduje się:
152 samodzielne cmentarze wojenne,
57 kwater wydzielonych z cmentarzy wyznaniowych lub komunalnych,
347 mogił zbiorowych,
296 mogił indywidualnych.
Spoczywają w nich konfederaci, powstańcy, żołnierze, członkowie ruchu oporu i cywilne ofiary wojny, w tym także obywatele innych narodów, którzy oddali życie na terenie naszego województwa. Otaczanie tych miejsc szacunkiem i właściwą opieką jest naszym moralnym obowiązkiem.

 

Tom 1 – Opisy

Uwzględnia aktualnie obowiązujący podział administracyjny województwa,
   na powiaty grodzkie i ziemskie oraz gminy. Powiaty grodzkie, których jest
   tylko cztery, zostały omówione na początku opracowania. Opis powiatów
   ziemskich ułożony jest w kolejności alfabetycznej. Taką samą zasadę
   utrzymano przy opisach grobownictwa wojennego w gminach
   i ich miejscowościach. Tekst bogato ilustrowany fotografiami.

 

Tom 2 – Ewidencja pochowanych

Jest to ewidencja pochowanych z wieloma planami cmentarzy, których
   nazwiska znajdują się w wojewódzkiej ewidencji. Opracowanie tomu
   ułożone jest alfabetycznie według miejscowości, w których występują
   cmentarze, kwatery i mogiły wojenne.