Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Niepamięć - postpamięć - współpamięć. Zagłada lubelskich Żydów jako przedmiot kultury pamięci

Marta Kubiszyn

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Stron: 240
Dział:
ISBN: 9788322791882
 
 
 

 

Marta Kubiszyn

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019

Dział:

Stron: 240

ISBN: 9788322791882

Książka Marty Kubiszyn to dobrze przemyślana i precyzyjnie skonstruowana monografia podsumowująca wieloletnie zainteresowania naukowe autorki. Wpisuje się ona w kulturoznawczy nurt badań nad pamięcią zbiorową Zagłady, wnosząc istotny wkład w tę dziedzinę zarówno na poziomie teoretycznym, jak i opisowym. Do badań pamięciologicznych autorka wprowadza kategorię „współpamięć”, którą definiuje jako […] poszerzenie pamięci wspólnoty rozumianej geograficznie o świadomość obecności innego w danym miejscu. Proces poszerzania pamięci jest tu przedstawiony jako przedmiot działalności animatorów kultury, którzy odkrywają i dokumentują zapomniane lub wymazane ślady przeszłości, by tworzyć nowe, postpamięciowe narracje, przyjmując kształt projektów artystycznych i edukacyjnych.

Fragment recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Fabiszak, prof. UAM