Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Efekt smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku

Ewa Cieślik

CeDeWu.pl, 2019
Stron: 230
Dział:
ISBN: 9788375564457
 
 
 

 

Ewa Cieślik

CeDeWu.pl, 2019

Dział:

Stron: 230

ISBN: 9788375564457

Rok 2012 to w chińskiej tradycji Rok Smoka - rok innowacji, przełomowych zdarzeń, wielkich idei. W historii Chin właśnie Rok Smoka wielokrotnie był okresem fundamentalnych przemian w Państwie Środka. Obserwując metamorfozę gospodarki chińskiej trudno zatem nie stawiać pytania, czym może jeszcze zadziwić gigant zza Wielkiego Muru w obliczu ponad trzech dekad fenomenalnego rozwoju gospodarczego. „Efekt smoka" ma za zadanie ukazać jak bardzo zmieniła się chińska gospodarka oraz społeczeństwo w ostatnich 30 latach intensywnego wychodzenia z zacofania ekonomicznego oraz w jakim stopniu rozwój ten od­działuje na gospodarkę światową. Powyższe rozważania mają prowadzić do podjęcia refleksji nad rolą Chin w świecie i przybliżyć Czytelnika do odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czy Chiny obejmą w gospodarce światowej pozycję smoka - w kulturze chińskiej mitologicznego zwierzęcia godnego najwyższego szacunku, symbolizującego cesarstwo.

Dokonana w książce niekonwencjonalna analiza skomplikowanych skutków dynamicznego rozwoju Chin ma być reportażem z dotychczasowych sukcesów i po­rażek Kraju Środka zarówno wewnątrz kraju, jak i na płaszczyźnie międzynarodowej. Opracowanie jest próbą naświetlenia aktualnych trendów oraz zbiorem re­fleksji na temat przemian, które dokonują się w jednym z największych państw świata.

W książce skoncentrowano się na próbach udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
- Czy pozytywne skutki rozwoju obejmują wszystkie obszary Chin oraz grupy społeczne?
- Jak głęboko sięgają chińskie wpływy w państwach rozwijających się?
- Czy Kraj Środka może stanowić zagrożenie gospodarcze dla zmagających się z kryzysem państw rozwiniętych?
- Jakie są obszary oddziaływania Pekinu na obecny ład międzynarodowy?

Książka ma być przewodnikiem po meandrach chińskiej gospodarki skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Połączenie dyskursywnego charakteru z ele­mentami sprawozdania miało na celu ukazanie Czytelnikowi w przystępny sposób wybranych skutków rozwoju współczesnych Chin. Natomiast nieudzielanie jednoznacznych odpowiedzi na postawione przez Autorkę pytania skłania Czytelnika do przemyśleń nad dalszą rolą Pekinu w świecie.