Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w Syrii

Fuad Jomma

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 2018
Stron: 636
Dział:
ISBN: 9788379722303
 
 
 

 

Fuad Jomma

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 2018

Dział:

Stron: 636

ISBN: 9788379722303

Celem pracy jest próba ukazania wpływu podziałów religijnych, narodowych i etnicznych w społeczeństwie syryjskim na przemiany polityczne w państwie. W jego osiągnięciu istotne jest ustalenie przebiegu procesu przejęcia władzy przez mniejszość alawicką i przedstawienie wpływu ich rządów na procesy po­lityczne w Syrii. Kolejnym zamysłem poznawczym jest wskazanie przyczyn na­rodzin konfliktu zbrojnego w Syrii oraz przygotowanie prognoz dla powojen­nej Syrii, które mogą być inspiracją do zmian i tworzenia nowej rzeczywistości w państwie syryjskim.

W pracy zrezygnowano z analizy zagadnień związanych z mozolnymi ne­gocjacjami pokojowymi w sprawie zakończenia konfliktu w Syrii trwającymi od 2012 roku. Jest to bardzo złożony problem, który zasługuje na osobną rozprawę i pod względem tematycznym odbiega od głównego problemu pracy.

 

                                                                                                                    Ze wstępu