Publishing House
Proceed to the Publishing House

Społeczna konstrukcja problemu niepodległości Czeczenii

Patrycja Olchowska

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
Page(s): 360
Section:
ISBN: 9788380199385
 
 
 

 

Patrycja Olchowska

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018

Section:

Page(s): 360

ISBN: 9788380199385

Monografia jest próbą analizy problemu niepodległości Czeczenii z zastosowaniem społecznej teorii stosunków międzynarodowych Alexandra Wendta, będącej jedną z odmian konstruktywizmu społecznego. Analiza stanowi nowe spojrzenie na problem konfliktów w Czeczenii, relacje z Rosją i próby utworzenia własnego państwa przez Czeczenów. Wykorzystując teorię Alexandra Wendta, autorka stara się pokazać znaczenie wpływu niematerialnych czynników na kształtowanie idei niepodległości, intersubiektywne podejście społeczności międzynarodowej do problemu suwerenności Czeczenii oraz funkcję różnych typów tożsamości w procesie konstruowania państwa.