Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Generał Kazimierz Turno (1778-1817) i Dobrzyca jego czasów

Kazimierz Balcerek, Stanisław Borowiak

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, 2018
Stron: 305
Dział:
ISBN: 9788394781347
 
 
 

 

Spis treści:

Wstęp /3

Rozdział I. Dzieciństwo i młodość

Rodzina /8

Dzieciństwo i edukacja /15

Młode lata /20

Rozdział II. U boku Napoleona

Od Wschowy do Frydlandu /34

Pierwsze lata Księstwa Warszawskiego /59

W wojnie z Austrią /66

Między dwiema wojnami /102

Na polach bitew „drugiej wojny polskiej” /114

U kresu epoki /171

Rozdział III. Turnowie dziedzicami Dobrzycy

Przejęcie dóbr dobrzyckich przez Turnów /186

Ostatni rok życia Kazimierza Turny /197

Dobra dobrzyckie za czasów Tunów /208

Dobrzycka rezydencja za czasów Turnów /242

Rodzina Kazimierza Turny w Dobrzycy /256

Zakończenie /278

Bibliografia /281

Indeks osób /293