Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Późny paleolit w dorzeczach Dolnej Wisły i Górnej Noteci

Beata Bielińsa-Majewska

Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2018
Stron: 531
Dział:
ISBN: 9788380199248

 

Beata Bielińsa-Majewska

Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2018

Dział:

Stron: 531

ISBN: 9788380199248

Podstawowym założeniem badawczym poruszonym w opracowaniu jest zweryfikowanie i usystematyzowanie dotychczasowych wyników badań nad późnym paleolitem, analiza i określenie przynależności kulturowej i chronologii dostępnych źródeł archeologicznych, a w konsekwencji przybliżenie obrazu ówczesnej sytuacji kulturowej na wybranym obszarze. Wyniki przeprowadzonych badań, kwerend oraz wieloaspektowa analiza dostępnych wytworów krzemiennych (ponad 15 000) pozwoliły na opracowanie aktualnego stanu badań na omawianym terenie na tle porównawczym. Jest to pierwsze syntetyczne studium, które przedstawia wszystkie dostępne źródła archeologiczne (również niepublikowane i archiwalne) odkryte do 2014 roku w dorzeczach dolnej Wisły i górnej Noteci. Publikacja uzupełnia obraz ówczesnej sytuacji kulturowej w północnej Polsce, opisując najstarsze ślady aktywności człowieka związane z późnopaleolitycznym technokompleksem z liściakami i tylczakami.