Publishing House
Proceed to the Publishing House

Skutki prawne powinowactwa w prawie polskim

Zdzisław Jancewicz

Publisher: Wydawnictwo Academicon, 2018
Page(s): 714
Monografie Prawnicze,
Section:
ISBN/ISSN: 9788362475353
Paper edition

53,98 PLN 48,58 PLN

In Stock

 

Author: Zdzisław Jancewicz

Publisher: Wydawnictwo Academicon, 2018

Monografie Prawnicze,

Section:

Page(s): 714

ISBN/ISSN: 9788362475353

„Prawa i obowiązki członków rodziny” to interdyscyplinarny projekt naukowy, w którego centrum znajduje się rodzina i jej członkowie. Jakkolwiek sformułowanie „Prawa i obowiązki” wskazuje przede wszystkim na prawne i prawnicze konotacje dzieła, obejmuje ono jednak wyniki badań wykraczające poza tradycyjnie ujmowaną dziedzinę nauk prawnych, czy też dyscyplinę prawo. Takie bowiem było zamierzenie redaktorów i Autorów, aby na konstytucyjnie chronione wartości, jak rodzina, rodzicielstwo, macierzyństwo (tacierzyństwo) i małżeństwo spojrzeć z szerszej perspektywy.
[...]
Zawarte w publikacji rozważania naukowe potwierdzają trudne do przeceniania znaczenie stadium rozwoju praw człowieka,  jakim jest ich realizacja, czyli urzeczywistnianie – realne zabezpieczenie wolności i praw oraz możliwości ich poznawania i korzystania z nich, aby nie były tylko „teoretyczne czy iluzoryczne”, lecz „praktyczne i skuteczne”. Autorzy nie stronią jednak od krytycznych uwag pod adresem obowiązujących rozwiązań prawnych, wskazując uwagi de lege ferenda.
[...]

/Z Wprowadzenia/