Publishing House
Proceed to the Publishing House

Pamięć gorzkiej chwały. Ziemia mielecka wobec powstania 1863 roku

Jerzy Skrzypczak

Muzeum Regionalne w Mielcu, 2013
Page(s): 116
Section:
ISBN: 9788361911562
 
 
 

 

Jerzy Skrzypczak

Muzeum Regionalne w Mielcu, 2013

Section:

Page(s): 116

ISBN: 9788361911562

"Powstanie styczniowe stało się fundamentem myśli niepodległościowej i kamieniem węgielnym II RP. Na jego legendzie zbudowano mit założycielski odzyskanego państwa. Marszałek Józef Piłsudski twierdził, iż powstanie to nauczyło Polaków politycznego pragmatyzmu.

Mielec i Ziemia Mielecka miały swój chwalebny udział w zrywie 1863 r. Wielkie zaangażowanie tutejszego mieszczaństwa w sprawę narodową oraz wysiłek finansowy i organizacyjny okolicznego ziemiaństwa ułatwiły sformowanie na tym terenie czterech dużych oddziałów powstańczych, które przeszły potem do Królestwa Polskiego".

(fragment Wstępu)

Spis treści:

Przedmowa (Władysław )  /5

Wstęp  /7

Patriotyczne wzmożenie /9

W spisku  /11

Frontowe zaplecze powstania  /16

Powstańcze partie zbrojne. Na polu walki  /44

Zmierzch powstania i pomoc weteranom  /72

Legenda powstania styczniowego u zarania niepodległości  /81

Popowstaniowy epilog  /95

Zakończenie  /97

Aneks  /99

- Uchwała senatu Rzeczypospolitej Polskiej /99

- Uchwała Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości  w sprawie uczczenia 150. Rocznicy Powstania Styczniowego  /101

- Deklaracja założycielska Obywatelskiego Komitetu Obchodów Roku Powstania Styczniowego 2013 w Mielcu  /102

- Skład Obywatelskiego Komitetu Obchodów Roku Powstania Styczniowego 2013 w Mielcu  /103

- Kazanie ks. Janusza Kłęczka, proboszcza bazyliki pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, w czasie nabożeństwa odprawionego  za uczestników powstania 1863 r.  w dniu 26 I 2013 r.  /108

- Obchody 150. rocznicy powstania 1863 r. przygotowane przez Obywatelskiego Komitet we współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi  z terenu powiatu mieleckiego  /113