Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Problemy przekładu na język zdominowany

Hanna Makurat-Snuzik

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2019
Stron: 238
Dział:
ISBN: 9788378657699
 
 
 

 

Hanna Makurat-Snuzik

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2019

Dział:

Stron: 238

ISBN: 9788378657699

Sądzę, że Hanna Makurat-Snuzik znalazła właściwe narzędzia  dla przedstawienia interesującego ją fenomenu, jakim są tłumaczenia  literatury pięknej na regionalny język kaszubski. Spojrzenie bowiem  na problemy tłumaczeń na kaszubszczyznę dzieł literackich poprzez pryzmat teorii asymetrii językowej i koncepcji języków oraz kultur zdominowanych, jakie zaproponowała autorka, pozwala jej ukazać  ich miejsce i wartość we współczesnym świecie, uwzględniając  równocześnie polityczno-prawną sytuację tzw. języków mniejszych,  do jakich należy etnolekt kaszubski, oraz podkreślić rolę, jaką on właśnie ma w nim do odegrania. Hanna Makurat-Snuzik  przywołała również  postkolonialny nurt badań nad przekładem, co pozwoliło jej zinterpretować kulturę źródłową i docelową w kategoriach „kolonizatora”  i „skolonizowanego”.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Sławkowej