Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zabezpieczanie śladów. Wokół życia i twórczości Włodzimierza Odojewskiego

red. Alicja Przybyszewska, red. Dagmara Nowakowska

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2018
Page(s): 132
Section:
ISBN: 9788365666598
Printed edition
 

16,00 PLN 14,40 PLN

In Stock

 

Publikacja jest pierwszą częścią zamierzonego cyklu monografii zbiorowych, które skoncentrowane będą wokół przekazanego przez Pisarza Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza osobistego Archiwum. Sama struktura tego Archiwum, charakter zgromadzonych tam zbiorów i bogactwo materiałów jeszcze niewykorzystanych stanowi wielką szansę dla literaturoznawstwa skupionego zarówno na odojewscianach, jak i na zagadnieniach życia literackiego drugiej połowy XX i początków XXI wieku w Polsce i na emigracji. Na tom składają się materiały różnorodne nie tylko pod względem merytorycznym i metodologicznym, ale także poświęcone rozmaitym obszarom problemowym związanym z osobą i dziełem Włodzimierza Odojewskiego: niedokończonym, zaniechanym lub istniejącym w różnych wariantach fragmentom prozatorskim, kluczowej dla tego pisarstwa problematyce pamięci, ściśle powiązanemu z pamięcią zagadnieniu melancholii, a właściwie głębszego, egzystencjalnego i historiozoficznego smutku bohaterów tej prozy, zagadnieniom komparatystycznym, zarówno w relacji ­literatura – literatura, jak i literatura – film, wreszcie pracom Odojewskiego występującego w roli krytyka. Oddzielny minidział przedstawionego zbioru stanowią teksty dotyczące doświadczenia biograficznego pisarza: artykuł o poznańskim okresie jego życia oraz dramatyczny w swej warstwie dokumentarnej tekst na temat działań aparatu bezpieczeństwa PRL wobec Włodzimierza Odojewskiego.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Fabianowskiego