Publishing House
Proceed to the Publishing House

Ćwierkający Donald Trump. Czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA. Od analizy dyskursu po badania okulograficzne

Tomasz Gackowski, Karolina Brylska, Mateusz Patera

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
Page(s): 300
Section:
ISBN: 9788366220249
 
 
 

 

Tomasz Gackowski, Karolina Brylska, Mateusz Patera

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018

Section:

Page(s): 300

ISBN: 9788366220249

Treść monografii Ćwierkający Donald Trump. Czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA? zawiera więcej, niż zapowiada jej tytuł. Oprócz dogłębnej i wieloaspektowej analizy tweetów prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego działań komunikacyjnych w sferze publicznej, znajdujemy w niej niezwykle interesujące badania sposobu korzystania z mediów społecznościowych przez różne grupy użytkowników. Oba problemy należą do najważniejszych we współczesnych mediach: pierwszy ze względu na rangę osoby, drugi – zasięg społeczny zjawiska. Osobną wartością książki jest metodologia, łącząca rzetelność i nowoczesność badania. Ściśle wiąże się to ze składem zespołu realizującego projekt, w którym znalazły się zarówno osoby o uznanym dorobku i do-świadczeniu, jak i młode, stawiające pierwsze kroki w świecie nauki.

prof. dr hab. Radosław Pawelec
Uniwersytet Warszawski