Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Od Popiela do Kazimierza Wielkiego. Księga dedykowana Wojciechowi Dzieduszyckiemu

red. Michal Brzostowicz, red. Tomasz Kasprowicz, red. Maciej Przybył

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, 2018
Stron: 206
Dział:
ISBN: 9788395145025
 
 
 

 

Długo można rozwodzić się nad tym, ile Wojciech Dzieduszycki zawdzięcza swojej przybranej małej ojczyźnie, a ile ta z koleizyskała dzięki Jego niestrzudzonej na jej rzecz pracy. Niepodważalne są natomiast korzyści, jakie dzięki tym związkom odniosłaarcheologia, zwłaszcza badania nad wczesnym i późnym średniowieczem. Spoglądając na "kruszwickie" dokonania Jubilata,możemy powiedzieć, że mają one wymiar ponadlokalny i stanowią istotną część dorobku polskiej nauki. Niech zatem nasza książkabędzie skromnym podziękowaniem za Jego trud poznawania wieków średnich, przybliżania ich problemów zarówno z nadgoplańskiej,jak i szerszej perspektywy. I stańmy się, choć przez chwilę, obywatelami owej drogiej Mu ojczyzny, mając na uwadze to, że równieżi my wiele jej zawdzięczamy. Dziękujemy jej za znakomitego Naukowca i wspaniałego Przyjaciela, którym pragniemy cieszyć się jaknajdłużej.