Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia Niemiec w latach 843-1137, cz. 1: Otton II. Król Niemiec i cesarz

Grzegorz Kazimierz Walkowski

Bogart SA, 2018
Stron: 712
Dział:
ISBN: 9788393870936
Wydanie drukowane
 

150,00 135,00

Pozycja dostępna

 

Grzegorz Kazimierz Walkowski

Bogart SA, 2018

Dział:

Stron: 712

ISBN: 9788393870936

Spis treści:

Rozdział I. Rzesza Franków i jej rozpad. Karolingowie królami Franków wschodnich
1.1. Rzesza Franków. Traktat w Verdun. Frankowie zachodni i wschodni pod berłem Karolingów  /9
1.2. Sytuacja we Włoszech a cesarstwo zachodnie  /27

Rozdział II. Konradyn, następca Karolingów na tronie królestwa Franków wschodnich
2.1. Rzesza wielu plemion chrześcijan zachodnich  /59
2.2. Powstanie federacyjnego państwa - królestwa Niemiec  /92

Rozdział III. Ludolfingowie
3.1. Henryk Ptasznik, syn Ottona Dostojnego  /123
3.2. Otton I obejmuje władzę nad Saksonią i królestwem Niemiec  /135
3.3. Armia królestwa Niemiec z czasów Ludolfingów  /163

3.4. Polityka międzynarodowa i panowanie Ottona I Wielkiego  /182
3.4.1. Paneuropejskie aspiracje dynastii Ludolfingów  /182
3.4.2. Otton I a Czechy, Włochy i Bizancjum  /195
3.4.3. Teofano  /207
3.4.4. Zjazd w Kwedlinburgu z roku 973  /218
3.4.5. Stosunki królestwa Niemiec z Duńczykami pod koniec wieku X  /229
3.4.6. Stosunki królestwa Niemiec z Słowianami połabskimi  /234
3.4.6.1. Księstwo Stodoran. Książę Tugomir wyznacza kierunek polityczno-religijny dla Słowian połabskich, w tym dla Mieszka I. Wczesne stosunki królestwa Niemiec z państwem Piastów  /234
3.4.6.2. Marchia Wschodnia jako instrument saskiej polityki wobec Słowian  /249
3.4.6.3. Arcybiskupstwo w Magdeburgu – polityczny sukcesor Marchii Wschodniej  /278
3.4.6.4. Sytuacja na granicy królestwa Niemiec z państwem piastowskim w ostatniej ćwierci wieku X  /283
3.4.7. Jednostki organizacyjne Niemiec i Rzeszy  /292

3.5. Śmierć Ottona I. Początek panowania Ottona II  /298

3.6. Otton III  /340
3.6.1. Regencja nad Ottonem  /340
3.6.2. Okres samodzielnych rządów Ottona III  /368

3.7. Henryk II Święty  /421
3.7.1. Sukcesja tronu Niemiec po śmierci Ottona III  /421
3.7.2. Królestwo Niemiec w latach 1005-1012. Dwie pierwsze wojny łużyckie  /445
3.7.3. Cesarski diadem dla Henryka II, króla Niemiec i Włoch  /472
3.7.4. Polityka włoska Henryka II. Ustrojowe relacje królestwa Niemiec z Francją  /517
3.7.5. Podsumowanie rządów Henryka II  /527

Dodatki
Liutprand z Cremony Antapodposis (fragmenty)  /542
Liutprand z Cremony Relatio de legatione Constantynopolitana (fragmenty)  /556
Gesta Episcoporum Cameracensium, (fragmenty)  /574
Privilegium Ottonianum  /602
List Brunona z Kwerfurtu do Henryka II Świętego (fragmenty)  /607
Indeks tematyczny  /611
Indeks osobowy  /621
Indeks geograficzny  /635
Indeks rzeczowy  /645

Artykuły
Artykuł pierwszy. Wojna Hodona z Mieszkiem z roku 972  /653
Artykuł drugi. Wojna królestwa Niemiec z Słowianami z lat 976-977  /693
Tablice genealogiczne

Mapa Królestwa Niemiec, Włoch i Francji