Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polska Partia Robotnicza 1944-1948. Studia i szkice

red. Mariusz Krzysztofinski

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIE, 2014
Stron: 288
Dział:
ISBN: 9788376297491
 
 
 

 

Prezentowany tom nie aspiruje doroli monograficznego ujęcia dziejów PPR – po 1944 r. partii obozu władzy.Tematyka poruszana w publikacji wymaga dalszych badań, zwłaszcza porównawczych,i nie może być uznana za zamkniętą, mimo że przed 1989 r. o PPR i jejpowojennych dziejach publikowano w PRL bardzo wiele. W kontekście widocznegorenesansu badań nad komunizmem poruszana w książce problematyka może byćużyteczna dla realizacji istotnych postulatów badawczych z tego zakresu, takichjak choćby określenie składu społecznego PPR, sposobu funkcjonowania strukturpartyjnych różnego szczebla w poszczególnych regionach kraju, czynników idynamiki zmian poparcia społecznego, mechanizmów zawłaszczania państwa ikrępowania społeczeństwa czy relacji organizacji.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”.