Publishing House
Proceed to the Publishing House

Bezpieczeństwo państwa. Służby specjalne. Działania niekonwencjonalne

red. Andrzej Żebrowski , red. Urszula Kosielińska-Grabowska

Publisher: Uniwersytet Pedagogiczny, 2019
Page(s): 356
Section:
ISBN/ISSN: 9788380843219

 

Author: red. Andrzej Żebrowski , red. Urszula Kosielińska-Grabowska

Publisher: Uniwersytet Pedagogiczny, 2019

Section:

Page(s): 356

ISBN/ISSN: 9788380843219

Praca zbiorowa, której autorzy podejmują kwestie bezpieczeństwa w szerokim ujęciu, wychodząc poza rozumienie go w kategoriach militarnych i politycznych. W swoich tekstach analizują także inne jego aspekty: społeczne, prawne, ekonomiczne, etniczne, wyznaniowe, informacyjne itp. Autorzy ukazują bezpieczeństwo państwa jako złożony proces i zarazem cel strategiczny, wymagający uwzględnienia zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym państwa oraz podejmowania racjonalnych decyzji i działań.