Publishing House
Proceed to the Publishing House

O Dionizjuszu starszym, tyranie Syrakuz

Sycylijski Diodor , red. Sylwester Dworacki

Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2019
Page(s): 222
Fontes Historiae Antiquae,
Section:
ISBN/ISSN: 9788323235170