Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne

red. Iwona Gredka-Ligarska, red. Anna Rogacka-Łukasik

Wyższa Szkoła Humanitas, 2017
Stron: 128
Dział:
ISBN: 9788365682765
 
 
 

 

Słowo wstępne

Rozdział I. Maciej Borski
Odzyskiwanie utraconych dóbr kultury zúperspektywy wyrażonej
wúart. 6úKonstytucji RP zasady ochrony dziedzictwa kulturalnego

Rozdział II. Dorota Fleszer
Państwowy zasób archiwalny

Rozdział III. Andrzej Jakubowski
Regionalne systemy ochrony dziedzictwa kulturowego
przed nielegalnym wywozem. Analiza krytyczna

Rozdział IV. Olgierd Jakubowski
Wpływ Dyrektywy Parlamentu Europejskiego iúRady 2014/60/UE
zúdnia 15 maja 2014 r. wúsprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych
niezgodnie zúprawem zúterytorium państwa członkowskiego
na kontrolę obrotu dobrami kultury wúNiemczech

Rozdział V. Iwona Gredka-Ligarska
Wykonanie orzeczenia nakazującego zwrot dobra kultury
na terytorium państwa członkowskiego UE wúświetle Dyrektywy 2014/60/UE

Rozdział VI. Anna Rogacka-Łukasik
System Internal Market Information jako narzędzie służące odzyskaniu
skradzionych lub wyprowadzonych niezgodnie zúprawem dóbr kultury

Rozdział VII. Żaneta Gwardzińska
Bezpieczeństwo informacji przetwarzanych wúsystemie
International Market Information

Bibliografia