Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia nad wojnami w Indochinach IV

red. Przemyslaw Benken

Wydawnictwo Infort Edition, 2018
Stron: 170
Dział:
ISBN: 9788365982230
 
 
 

 

red. Przemyslaw Benken

Wydawnictwo Infort Edition, 2018

Dział:

Stron: 170

ISBN: 9788365982230

Niniejszy tom Studiów nad wojnami w Indochinach jest czwartą już publikacją w tej serii, mającej przybliżyć polskim czytelnikom wydarzenia w tytułowym rejonie Azji. Tym razem tematem przewodnim są szeroko rozumiane działania morskie, na których to opis składają się aż cztery spośród sześciu artykułów.

Ze wstępu

 

Z całą powagą stwierdzam, że opracowanie ma charakter oryginalny [...]  i stanowi nową jakość oraz uzupełnienie dotychczasowego stanu wiedzy polskiej historiografii wojskowej. Od tej strony, na pewno zasługuje więc na publikację i taką ideę należy wspierać w całej rozciągłości. Tym bardziej, że duża jego część dotyczy kwestii morskich, które zawsze pozostają w cieniu wojny na lądzie, a zdecydowanie są mi najbliższe jako historykowi wojen morskich.

(z recenzji wydawniczej dr. hab. Macieja Franza)

 

Autorzy poszczególnych artykułów w recenzowanej publikacji są specjalistami od historii wojskowości, których twórczość naukowa wypełnia lukę w polskim obiegu naukowym odnoście tematyki związanej z wojną w Indochinach. Teksty zostały opracowane przy wykorzystaniu różnego rodzaju źródeł: archiwaliów, literatury anglojęzycznej i polskojęzycznej, netografii anglojęzycznej i polskojęzycznej. Opracowania ujęte w recenzowanym tomie w sposób akrybiczny prezentują treści związane z działaniami militarnymi w Indochinach.

(z recenzji wydawniczej dr. Arkadiusza Krawcewicza)

Spis treści:

Wstęp (Przemysław Benken)

 

Przemysław Benken

Udział Polski w rozwiązaniu problemu przerzutu drogą morską uchodźców z Wietnamu Południowego po układach genewskich kończących I wojnę indochińską

 

Łukasz Mamert Nadolski

Kutry torpedowe Wietnamu Północnego w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX w. – zarys problemu

 

Robert Rybak

Analiza wybranych aspektów wojny w Wietnamie na rzecz działalności Marynarki Wojennej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

 

Krzysztof Kubiak

Operacja End Sweep. Likwidacja przez US Navy własnych zagród minowych na wodach Demokratycznej Republiki Wietnamu. Wymiar operacyjno-taktyczny i techniczny

 

Piotr Taras

Psy wojny – czworonożni żołnierze w wojnie wietnamskiej

 

Przemysław Benken

Kambodżańskie piekło w cieniu Wietnamu

 

Noty o autorach